FAKTA Hur bevakas din kommun? Fakta om landets alla kommuner. kommunerna.mediestudier.se

SEMINARIUM Stockholm. 25 oktober 2016

Trots bra reklamår sjunker reklamintäkterna till journalistik

Ny bok ute nu: Rätta på riktigt

- om upprättelser och rättelser i medier

NOTISER

Klicka här för att få vårt nyhetsbrev!

Styrelsesammanträde och möte med vetenskapliga rådet

Årsmöte den 2 juni

Helena Stålnert blir ordförande för Förvaltningsstiftelsen

SEMINARIUM Stockholm. 29 september 2016

Går det att få rätt mot medier?

- ett seminarium om upprättelser och rättelser i medier