Mediestudiers årsbok

tillståndet för journalistiken 2017/2018 – Ulrika Andersson,Tobias Egge, Olle Lidbom, Katarina Lind, Camilla Minnhagen, Gunnar Nygren, Nønne Schjærff Engelbrecht,Carina Tenor, Madeleine Thor, Leo Wallentin, Lars Truedson (red)

  • Antalet kommuner utan redaktionell närvaro ökade under året till 35 stycken. De kan ses som vita fläckar på nyhetskartan.
  • Det är stor skillnad på hur ofta medier bevakar kommuner – dagspress gör det ofta, public service mer sällan. I storstadsområden bevakar gratistidningarna oftast.
  • Kommunerna anser att dagspressens bevakning försämrats mest under året.
  • Raset för annonsintäkter fortsätter – fyra av tio reklamkronor har försvunnit från journalistiken sedan 2008. En halv miljard på bara ett år.

Mediestudiers årsbok ger varje år en bild av tillståndet för den svenska journalistiken. Genom några årligen återkommande studier och några särskilda för respektive år försöker vi svara på hur bra journalistiken lever upp till sin grundläggande samhällsuppgift. I årsboken är fokus på lokaljournalistik och kommunbevakning. Vår bedömning är att detta är den av branschens ekonomiska svårigheter mest utsatta delen av journalistikens kärnuppgift i samhället.

Vi sammanfattar tillståndet för journalistiken 2018 – med fokus på den lokala rapporteringen.

Kolla läget i din kommun: www.kommundatabas.mediestudier.se

Kapitlet om IRM-undersökningen kan läsas här:IRM_arsboken

 

  Pris: 99 kr kr KÖP BOK HÄMTA PDF