SEMINARIUM Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 1, Huddinge. 6 december 2017

Vem fyller de vita fläckarna?

Om utmaningarna för lokal journalistik 2017

Institutet för Mediestudier presenterar sin årsbok 2016/2017 med nya fakta om journalistikens förutsättningar. Mediestudiers årsbok ger varje år en bild av tillståndet för den svenska journalistiken. Genom några årligen återkommande studier och några särskilda för respektive år försöker vi svara på hur bra journalistiken lever upp till sin grundläggande samhällsuppgift. I årsboken är fokus på lokaljournalistik och kommunbevakning. Vi sammanfattar med unik data tillståndet för journalistiken 2017 – med fokus på den lokala rapporteringen. Ta chansen att lyssna på representanter från forskning, medier, företag och organisationer, ställa frågor och träffa initierade och intresserade deltagare. Vi kommer att hålla till på... Läs mer

TIDIGARE SEMINARIER

Mediestudier på MEG/Bokmässan: Vem gynnas av mediernas valbevakning?

Vem gynnas av mediernas valbevakning? - Mässans gata/Korsvägen, Göteborg 28 september 2017

Institutet för mediestudier håller tillsammans med JMG, Göteborgs universitet ett seminarium på MEG/Bokmässan 2017. Sällan får mediabevakning så stor betydelse som under valrörelser. Bengt Johansson, professor på JMG vid Göteborgs... Läs mer

Annonsörerna överger journalistiken

- 5 juli 2017

Institutet för mediestudier och Dagens Media presenterar nya IRM siffror. Hur har reklamintäkterna till journalistik utvecklats? Förra mätningen föll annonsintäkterna till samhällsjournalistik med 650 miljoner kr på ett enda år.... Läs mer

Misstron mot medier – vad har medierna gjort fel?

Mediers trovärdighet ifrågasätts numera dagligen i sociala medier. Anklagelser om mörkanden haglar i mejlkorgarna hos landets journalister. Efter att Institutet för mediestudier visat på hög misstro mot just journalistik om invandring har debatten gått hög. Nu möts några av de inblandande. - 4 juli 2017

Institutet för mediestudier presenterar sin undersökning om förtroendet för journalistiken och diskuterar de mest brännande frågorna med några av landets ledande samhällsjournalister. Jan Helin varnade i debatten efter Mediestudiers undersökning för... Läs mer

Mediestudier i Almedalen

- 2 juli 2017

Förutom våra två egna seminarium tillsammans med Journalistförbundet den 4 juli och Dagens Media den 5 juli medverkar vår föreståndare Lars Truedson i följande seminarier: Stoppa pressarna! Om migrationsjournalistik –... Läs mer

Misstron mot medier

Dags för fakta i frågan om misstro mot medier - Stockholm 29 maj 2017

Ökar verkligen misstron mot medier – eller känns det bara så? Och: om misstron ökat åtminstone i vissa grupper – beror det på invandringsfrågan? Diskussionen om förtroendet för medier har... Läs mer

Inställt! Hur mår Europas medier?

Presentation av EUs Media Pluralism Monitor - Stockholm 20 april 2017

  Seminariet den 20 april är tyvärr inställt. European University Institute kan inte garantera att rapporten hinner bli klar.   Mediestudier kommer 20 april att presentera EU-projektet Media Pluralism Monitors... Läs mer

Kan sponsrad journalistik vara saklig och trovärdig?

- Stockholm 15 mars 2017

Institutet för Mediestudier höll den 15 mars ett seminarium om sin senaste bok ”Näjtiv, kånntänt, brändid – ska textreklam bli räddningen för journalistiken? När man frågar mediepubliken är den negativ till... Läs mer