Stiftelsen för Mediestudier bildades 2014 för att garantera Institutet för Mediestudiers långsiktiga inriktning och finansiering. Stiftelsen kanaliserar bidrag till Mediestudier från stiftarna och andra långsiktiga bidragsgivare.

Stiftare Stiftelsen för mediestudier

DIK förbundet
Ericsson
Investor AB
LO
Riksidrottsförbundet
Saco
SEB
Svenska Kyrkan
Svenskt Näringsliv
TCO
TeliaSonera
Volvo AB

Styrelse Stiftelsen för Mediestudier
Ordförande:
Eva Nordmark, ordförande TCO
Ledamöter:
Karin Mattsson Weijber, avgående ordförande Riksidrottsförbundet
Stefan Stern, Vice VD och kommunikationschef Investor
Nina Andersson Brynja, politisk sekreterare, ledningskansliet, LO
Mårten Wikforss, kommunikationsdirektör Volvo
Karin Linder, Utredare för nationell biblioteksstrategi Kungliga Biblioteket
Revisorer:
Johan Palm, auktoriserad revisor
Suppleant: Johan Bergström, revisor