Vi studerar och granskar medier

Om föreningen Institutet för mediestudier:

Institutet för Mediestudier ska – med forskningen som verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhället om hur medierna sköter sin grundläggande uppgift: att på medborgarnas uppdrag granska makten och skildra verkligheten. Det sker genom att initiera egen forskning eller sprida kunskap om andras forskning samt genom att vara mötesplats för diskussioner om mediers roll i samhället.

Institutet stöds av en bred krets av samhällsintressen: fack, näringsliv och civilsamhälle som kyrkan och idrottsrörelsen.

Mediestudier har långsiktiga forskningsanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och stöd från Stiftelsen Natur & Kultur

 

På kansliet deltidsarbetar:

Föreståndare Ulrika Beck-Friis
070-513 5255 ulrika@mediestudier.se

Kommunikatör/administratör Maria Diskay
070-614 99 59 maria@mediestudier.se

Programredaktör Jonathan Lundqvist
070-551 21 50 jonathan@mediestudier.se

Adress:
Institutet för Mediestudier
Åsögatan 149
116 32 Stockholm

Organisationsnummer: 802474-6128
Bankgiro: 509-0477