Vi studerar och granskar medier

Om föreningen Institutet för mediestudier:

Med hjälp av forskning ska Institutet för mediestudier öka kunskapen om hur medier agerar och fungerar. Ytterst handlar det om journalistikens roll i en fun­gerande demokrati: att granska makten och skildra verkligheten.

Vårt mål är genom att initiera egen forskning eller sprida andras forskning lägga grunden för en saklig och framåtsyftande diskussion om mediernas funktion i samhället. Det gör vi genom rapporter, seminarier och debattmaterial.

Institutet är partipolitiskt oberoende och stöds av såväl civilsamhället som fackförbund och näringsliv. Vår forskning finansieras av bland andra Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Anne­Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning samt Stiftelsen Natur & Kultur.

 

 

På kansliet arbetar:

Föreståndare, Ulrika Beck-Friis
070-513 52 55, ulrika@mediestudier.se

Programredaktör, Jonathan Lundqvist
070-551 21 50, jonathan@mediestudier.se

Adress:
Institutet för Mediestudier
Åsögatan 149
116 32 Stockholm

Organisationsnummer: 802474-6128
Bankgiro: 509-0477