EU i svenska medier

Charlotta Buxton, Peter M. Dahlgren, Bengt Johansson, Sigrid Melchior, Anna Skoog, Annika Ström Melin, Maria Strömvik, Saga Wadensjö

Samtidigt som EU:s makt har stärkts och inflytandet över den svenska lagstiftningen ökat, har antalet svenska korrespondenter i Bryssel minskat. Den här rapporten kartlägger hur det påverkar kvalitet, omfång och perspektiv i svenska mediers bevakning av Europeiska unionen.

  • Journalistiken inför EU-valen har blivit mer tolkande än beskrivande
  • Globala kriser sätter Bryssel i nytt fokus
  • Brexit och tabloiderna

Rapporten är den andra och omarbetade upplagan av När besluten drog till Bryssel stannade journalistiken hemma.

Inledning
Ulrika Beck-Friis

Journalistens egna tolkningar ökar – EU i svenska nyhetsmedier under sex EU-val 1995–2019
Peter M. Dahlgren

Sveriges journalistiska utanförskap
Annika Ström Melin

Stick ut, men gör det på rätt sätt! – Partiskheten i nyhetsbevakningen av EU-valet 2019
Bengt Johansson

Makten växer men färre bevakar den – om den krympta svenska korrespondentkåren i Bryssel
Sigrid Melchior

Brexit, de brittiska tabloidernas sista triumf?
Charlotta Buxton

Journalistik för långt från makten
Maria Strömvik

Ojämn bevakning missar EU:s inflytande
Anna Skoog

Rapportering i skuggan av kriget
Saga Wadensjö

  Pris: 99 kr KÖP BOK HÄMTA PDF

Seminarium 9 februari 2023 Mer info