IRM: Journalistik och reklam 2023

Reklamintäkter hos medier med nyhetsjournalistik, 2008-2024 – Madeleine Thor, Per Henckel

På uppdrag av Institutet för mediestudier har Institutet för reklam- och mediestatistik tagit fram en bedömning kring reklamintäkter för medier med nyhetsjournalistiskt innehåll under perioden 2008 till 2024.

  HÄMTA PDF

Seminarium 31 augusti 2023 Mer info