Journalistik i förändring

Om Mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014 – Lars Truedson (red)

Redaktionerna är jämställda – men nyheterna ännu mansdominerade. Nästan två tredjedelar av källorna är män. Sportjournalistiken har lägst andel kvinnliga källor, men samtidigt störst förbättring mellan år 2007 och 2014. Rapporteringen om brott minskar – tvärtemot vad många tror – sin andel av nyhetsflödet både digitalt och analogt. Politik ökar, men främst i morgontidningarna i Stockholm. Politikbevakningen blir mellan undersökningsåren mer personlig, mer tolkande och mer känslosamt uttryckt. En liknande utveckling sker för ekonomibevakningen. Politik är överrepresenterat bland de nyheter som delas mycket – men det är de mest hårdvinklade politiknyheterna det gäller. Bäst på att brett få sina nyheter delade är Sveriges Radio och Dagens Nyheter, som bara har en fjärdedel odelat.
Det är några av fynden i Mediestudiers återkommande innehållsanalys sedan nyheter från 2007 och 2014 har studerats. I denna skrift rapporterar ledande forskare i tolv kapitel resultat från analys av 10 000 nyheter ur 21 medier från tre städer.

Innehållsförteckning:

Förord och sammanfattning
Lars Truedson 

Brott lönar sig inte – om nyhetsämnen i förändring
Michael Karlsson, Karlstads universitet

Så gör vi – metodnoteringar för Mediestudiers innehållsanalys
Kalle Färm

Könsmärkta nyheter av en jämställd journalistkår
Maria Edström, Göteborgs universitet

Politik blir virala nyheter – om de hårdvinklas
Michael Karlsson, Karlstads universitet 

Samma politiska nyheter, men lite mer privat
Lars Nord, Mittuniversitetet
Jesper Strömbäck, Göteborgs universitet 

Det tidlösa innehållet
Ingela Wadbring, Nordicom

Journalistik om kultur
Anna Roosvall, Stockholms universitet
Andreas Widholm, Södertörns högskola 

Journalistik om miljö och klimat
Annika Egan Sjölander, Umeå universitet

Ekonominyheter – fortfarande en främmande fågel?
Maria Grafström, Stockholms universitet
Dino Viscovi, Linneuniversitetet

Män och kvinnor inom sportjournalistiken
Jesper Enbom, Umeå universitet

Nyheter som antingen inrikes eller utrikes, eller både och?
Peter Berglez, Örebro universitet

Visuella nyhetsmedier
Maria Nilsson, Mittuniversitetet
Terje Lindblom, Mittuniversitetet
Ingela Wadbring, Nordicom

Appendix: Kodschema för Mediestudiers innehållsanalys på svenska och engelska.

 

  Pris: Tryckt 99 kr, E-bok 29 kr kr KÖP BOK HÄMTA PDF

Seminarium 12 april 2016 Mer info