Kampen om mediebilden

nyhetsjournalistik i valrörelsen 2018 – Bengt Johansson, Jesper Strömbäck

Det brann i skogar och i förorter under valrörelsen 2018. Men en systematisk studie visar att det snarare var regeringsfrågan än sommarens dramatiska skeenden som kom att prägla mediebilden av valkampanjerna. 

I Kampen om mediebilden – nyhetsjournalistik i valrörelsen 2018 analyseras mediernas nyhetsbevakning av valrörelsen. Resultaten visar vilka partier som gynnades och missgynnades av mediebilden och förklarar vad som ledde till det. Inte minst analyseras i vilken grad nyhetsbevakningen av valrörelsen präglades av så kallad strukturell partiskhet och medialisering respektive politisk partiskhet och politisering. 

Boken presenterar Medievalsundersökningen 2018 som för vidare två serier med studier av journalistik i valrörelser – den ena inledd redan 1979 vid Göteborgs universitet. 

Här finns varje kapitel som pdf:
Författare Bengt Johansson och Jesper Strömbäck
Mellan medialisering och politisering

Medievalsundersokningen 2018

Nyhetsmedierna och dagordningen i valrorelsen 2018

Den medialiserade valrorelsejournalistiken

Den politiserade valrorelsejournalistiken

Medialiserad eller politiserad bevakning?

 

 

  Pris: 99 kr KÖP BOK HÄMTA PDF

Seminarium 11 april 2019 Mer info