Mediestudiers årsbok 2015

Tillståndet för journalistiken 2014/2015 – Ulrika Andersson, Ester Appelgren, Kajsa Bergvall, Tobias Egge, Michael Karlsson, Camilla Minnhagen, Gunnar Nygren, Jonas Ohlsson, Madeleine Thor, Lars Truedson

  • I var fjärde kommun saknas i dag en nyhetsredaktion. •
  • Var fjärde annonskrona har försvunnit från journalistiken sedan 2007.
  • •Det digitala medieutbudet, som allt mer tar över, har annat innehåll än det analoga – bland annat mer sport och mindre politik. •
  • Trots den ekonomiska pressen har medierna bibehållit bevakningen av kommunpolitiken – antalet artiklar har ökat de senaste åren.

Demokratin och dagstidningen är mer eller mindre jämnåriga. Men när våra medievanor digitaliseras skakar nu den tidigare så trygga finansieringen av journalistiken. De digitala medierna har gjort oss alla till publicister – men kan det ersätta den organiserade journalistiken? Den tredje statsmaktens roll måste efter två sekel formas på nytt.

När allt förändras gäller det att veta precis vad som händer.

Därför kommer nu Mediestudiers årsbok 2014/2015 som första utgåvan i en årlig serie med syfte att ge en stabil kunskapsgrund om journalistiken och journalistikens förutsättningar.

Vi sammanfattar tillståndet för journalistiken 2015.

Kolla läget i din kommun: kommunerna.mediestudier.se

Innehåll:

Lars Truedson
Utvecklingen för nyhetsjournalistiken
– en överblick

Kajsa Bergvall
Så bevakas kommunerna

Gunnar Nygren och Ester Appelgren
Färre journalister som producerar mer
för fler kanaler

Jonas Ohlsson
Mediemarknadens mobilisering

Tobias Egge, Camilla Minnhagen och
Madeleine Thor
Reklamintäkterna till journalistik faller.
En studie av reklamintäkter hos svenska medier
med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008–2014

Ulrika Andersson
Skillnaderna ökar mellan svenskars medievanor

Michael Karlsson
Mer sport till folket – på webben.
Intryck av utvecklingen i några lokala och
regionala svenska medier 2007–2014

 

Ester Appelgren, teknologie doktor och medieforskare vid Södertörns högskola.

Ulrika Andersson, fil dr, medieforskare, SOM-institutet, Göteborgs universitet

Kajsa Bergvall, senior analytiker på medieanalysföretaget Retriever

Tobias Egge, Camilla Minnhagen och Madeleine Thor, Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM)

Michael Karlsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet

Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola

Jonas Ohlsson, fil dr, ekonom och medieforskare, Göteborgs universitet

Lars Truedson, föreståndare, Institutet för Mediestudier

  Pris: Tryckt 99 kr , E-bok 29 kr KÖP BOK HÄMTA PDF