Mediestudiers årsbok 2021

Tillståndet för journalistiken 2021 – Kajsa Carlsson (RED), Ulrika Facht, Karl-Arvid Färm, Per Henckel, Olle Lidbom, Lars Nord, Carina Tenor, Madeleine Thor, Leonard Wallentin, Jenny Wiik

Reklamköpen i nyhetsmedier sjönk under pandemin ännu kraftigare än tidigare, 2020 minskade reklamomsättningen med 700 miljoner kronor. Finns det en lösning framåt för mediehusen trots kraftigt minskade reklamintäkter?

Mediestudiers årsbok ger varje år en bild av tillståndet för den svenska journalistiken. Genom återkommande studier försöker årsboken svara på hur journalistiken lever upp till grundläggande samhällsuppgifter. Fokus ligger på lokaljournalistik och hur den påverkas av mediernas strukturella omställning – en övergång till en i huvudsak läsarfinansierad journalistik på digitala plattformar. 

Läget för den lokala journalistiken i varje kommun finns på:
https://kommundatabas.mediestudier.se 

 

Förord
Karin Hübinette, ordförande, Institutet för mediestudier

Tillståndet för nyhetsjournalistiken 2021 – en översikt
Kajsa Carlsson (red), journalist och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet

Konsolidering, förnyelse och framtidstro – Journalistiskt arbete under pandemin
Jenny Wiik, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet och Malmö universitet
Karl-Arvid Färm, forskningsassistent och mediekodare

Färre ägare, men redaktionerna står kvar
Leonard Wallentin, datajournalist på J++ och Newsworthy

Kommuners upplevelse av lokal mediebevakning
Carina Tenor, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet

Reklamintäkterna till journalistik drabbades hårt av pandemin
Per Henckel, analytiker vid Institutet för reklam och mediestatistik (IRM)
Madeleine Thor, vd vid Institutet för reklam och mediestatistik (IRM)

Journalistikens finansiering 2020–2021
Olle Lidbom, medieanalytiker som bland annat driver Mediepodden

Digitala kanaler för journalistik
Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom, Göteborgs universitet

Public service som politisk stridsfråga
Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall

  KÖP BOK HÄMTA PDF

Seminarium 14 december 2021 Mer info