Mediestudiers årsbok 2022

Tillståndet för journalistiken – Tobias Hedström, Per Henckel, Anna-Maria Jönsson, Olle Lidbom, Maria Norbäck, Gunnar Nygren, Martin Olsson, Madeleine Thor, Ingela Wadbring, Leo Wallentin, Andreas Widholm, Ulrika Beck-Friis (red), Jonathan Lundqvist (red)

  • Redaktionsdöden i landets kommuner har stannat av. Däremot fortsätter ägarkoncentrationen att öka.
  • Trots att reklamintäkterna till journalistik gjorde en historisk åter- hämtning efter pandemin, ser framtiden dyster ut.
  • Konsumenternaefterfrågarjournalistikochärvilligaattbetalaför den. Inte minst hos yngre finns det en betalningsvilja på nätet.
  • Förslaget till nytt mediestöd kan innebära en radikal förändring, där vinnarna troligen blir mindre lokala aktörer, både i form av etablera- de, tryckta medier och nyare, enbart digitala sådana.

Det är några av de tydligaste trenderna för den svenska journalistiken som tecknas i Mediestudiers årsbok 2022.

Läget för den lokala journalistiken i varje kommun finns på: https://kommundatabas.mediestudier.se/

Förord
Karin Hübinette

Ägarkoncentrationen fortsätter att öka
Martin Olsson och Leo Wallentin

Tillfällig ökning av reklamintäkterna – En studie av reklamintäkter hos svenska medier med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008–2023
Tobias Hedström, Per Henckel och Madeleine Thor

Betalningsvilja ger hopp för journalistiken
Olle Lidbom

Nytt mediestöd anpassat för en digital värld
Maria Norbäck och Ingela Wadbring

Mediedebatten handlar oftast om public service
Anna Maria Jönsson

Källkritiken är krigsbevakningens svaga länk
Gunnar Nygren och Andreas Widholm

  Pris: 99 kr KÖP BOK HÄMTA PDF

Seminarium 8 december 2022 Mer info