Mediestudiers årsbok

Tillståndet för journalistiken 2019/2020 – Per Henckel, Olle Lidbom, Lars Nord, Carina Tenor, Madeleine Thor, Leonard Wallentin, Gunnar Nygren (RED)

Mediestudiers årsbok ger varje år en bild av villkoren för den svenska journalistiken. Genom årligen återkommande studier försöker årsboken svara på hur journalistiken lever upp till grundläggande samhällsuppgifter, främst på lokal nivå. Fokus ligger på lokaljournalistik och hur den påverkas av mediernas strukturella omställning; en övergång till en i huvudsak läsarfinansierad journalistik på digitala plattformar. Till detta kommer mediepolitiken som fått ny aktualitet – både när det gäller public service och stödet till den lokala journalistiken.

Läget för den lokala journalistiken i varje kommun finns på: 

https://kommundatabas.mediestudier.se 

Här finns varje kapitel som pdf:
Förord  av mediestudiers ordförande Karin Hübinette

Bättre för det lokala – men ökade osäkerhet på sikt  Författare: Gunnar Nygren

Coronaåret 2020  Författare: Gunnar Nygren

Paus i redaktionsslakten  Författare: Leonard Wallentin

Gränser i förändring? Journalistik och kommunal information i det lokala medielandskapet  Författare: Carina Tenor

Fortsatt tapp för reklamintäkter till journalistik i spåren av Corona-krisen En studie av reklamintäkter hos svenska medier med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008-2021  Författare: Per Henckel och Madeleine Thor

Journalistikens finansiering Författare: Olle Lidbom

Public Service 2020: Året då alla motgångar skymde framgången  Författare: Lars Nord

  Pris: 99 kr KÖP BOK HÄMTA PDF

Seminarium 14 december 2020 Mer info