Mediestudiers årsbok

tillståndet för journalistiken 2017/2018 – Ulrika Andersson,Tobias Egge, Olle Lidbom, Katarina Lind, Camilla Minnhagen, Gunnar Nygren, Nønne Schjærff Engelbrecht,Carina Tenor, Madeleine Thor, Leo Wallentin, Lars Truedson (red)

  • Antalet kommuner utan redaktionell närvaro ökade under året till 35 stycken. De kan ses som vita fläckar på nyhetskartan.
  • Det är stor skillnad på hur ofta medier bevakar kommuner – dagspress gör det ofta, public service mer sällan. I storstadsområden bevakar gratistidningarna oftast.
  • Kommunerna anser att dagspressens bevakning försämrats mest under året.
  • Raset för annonsintäkter fortsätter – fyra av tio reklamkronor har försvunnit från journalistiken sedan 2008. En halv miljard på bara ett år.

Mediestudiers årsbok ger varje år en bild av tillståndet för den svenska journalistiken. Genom några årligen återkommande studier och några särskilda för respektive år försöker vi svara på hur bra journalistiken lever upp till sin grundläggande samhällsuppgift. I årsboken är fokus på lokaljournalistik och kommunbevakning. Vår bedömning är att detta är den av branschens ekonomiska svårigheter mest utsatta delen av journalistikens kärnuppgift i samhället.

Vi sammanfattar tillståndet för journalistiken 2018 – med fokus på den lokala rapporteringen.

Kolla läget i din kommun: www.kommundatabas.mediestudier.se

Här finna alla kapitel som pdf:

Tillstandet for nyhetsjournalistiken 2018_en oversikt författare: Lars Truedson

Vita flackar och medieskuggor författare: Gunnar Nygren och Nønne Schærff Engelbrecht

Kommunerna om den lokala journalistiken 2018 författare: Carina Tenor

Reklamintakterna till journalistik fortsatter sitt fall trots hogkonjunktur författare: Madeleine Thor, Camilla Minnhagen och Tobias Egge

Journalistikens finansiering 2017_2018 författare: Olle Lidbom

Publiceringar om kommunpolitik okar digitalt författare: Lars Truedson

Dar bor journalisterna 2018 författare: Leo Wallentin och Katarina Lind

Samhallsengagemang viktigt for att unga ska ta del av nyheterna författare: Ulrika Andersson

  Pris: 99 kr kr KÖP BOK HÄMTA PDF