Misstron mot medier

Ulrika Andersson, Andreas Ericson, Kristoffer Holt, Bengt Johansson, Michael Karlsson, Torbjörn von Krogh, Edvard Lind, Jesper Strömbäck, Lennart Weibull

Mediers trovärdighet ifrågasätts numera dagligen i sociala medier och misstro mot medier används som politiskt vapen. Anklagelser om mörkande, lögner och drevande haglar. I den här boken undersöks förtroendet för medierna i detalj.
När man tittar närmare på forskningen visar det sig att förtroendet inte sjunkit påtagligt de senaste åren. Men ändå finns misstron i siffrorna – och den är politiskt laddad. Mediekonsumenterna misstror särskilt journalistiken om invandring. Inte i något annat ämne är förtroendet för journalistiken så lågt som när det gäller rapporteringen om invandringsfrågorna. Det visar en undersökning SOM-institutet gjort för Institutet för Mediestudiers räkning.

Av alla undersökta ämnen är det bara om invandringen som fler säger sig ha lågt förtroende än högt förtroende. Högst förtroende har medborgarna för rapporteringen om sjukvården, medan förtroendet är lågt även för rapporteringen om brott (se tabell nedan).

Allmänheten har generellt relativt högt förtroende för medier. Men förtroendet har en tydlig politisk slagsida. Det är högre bland rödgröna sympatisörer, lägre bland alliansväljare – och lägst bland Sverigedemokraternas sympatisörer. Denna slagsida har dessutom ökat under de senaste årens migrationspräglade debatt, visar studier i denna bok.

Misstron mot journalistiken om just invandring sticker ut. Den är spridd i över hälften av befolkningen – långt utöver Sverigedemokraternas led. Så många som 54 procent av de svarande instämmer helt eller delvis i påståendet att svenska medier inte säger sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring. Bara 27 procent anser påståendet vara helt eller delvis felaktigt (SOM, 2015).

Innehållsförteckning

Lars Truedson:
Misstron mot medier – en inledning

Ulrika Andersson:
Lågt förtroende för rapporteringen om invandring

Ulrika Andersson och Lennart Weibull:
Har svenskarna förtroende för medierna?

Jesper Strömbäck och Michael Karlsson:
Sjunkande förtroende för svenska medier?
En analys av hur medborgarnas medieförtroende och betydelsen av partisympati har förändrats mellan 2014 och 2016

Jesper Strömbäck och Bengt Johansson:
När bjälken sitter i betraktarens ögon: om fientliga medier-fenomenet

Kristoffer Holt:
Mediemisstro – där ytterkanterna möts

Lennart Weibull:
Synen på sanning i nyheterna

Andreas Ericson:
Mitt försök att förstå misstron mot medier

Edvard Lind:
Konsten att skapa förtroende – eller varför medier måste bli bättre på mediehantering

Torbjörn von Krogh:
Du kan aldrig ana vad receptet mot mediemisstro innehåller…

 

  Pris: 99 kr kr KÖP BOK HÄMTA PDF

Seminarium 29 maj 2017 Mer info