Näjtiv, kånntänt, brändidd

– ska textreklam bli räddningen för journalistiken? – Ulrika Andersson, Maria Edström, Olle Lidbom, Katarina Andersson, Peder Bonnier, Fredrik Strömberg, Eva-Maria Svensson, Elisabeth Trotzig, Jonas Nordling, Lars Truedson (red)

Länge kallades det textreklam och det var inget seriösa medier sysslade med. Nu talas det om native advertising, branded content, innehållsannonsering eller sponsrad journalistik och det är något alla stora medieföretag världen över satsar på. Är det samma sak? Och kommer det att hjälpa eller stjälpa medier och journalistik? I denna bok presenteras ett unikt experiment om hur sponsring påverkar synen på trovärdighet och saklighet hos journalistik. Här sammanfattas också forskningen om dessa företeelser. Och inte minst: här kommer aktörer till tals – både de kritiska rösterna och de som jobbar med innehållsannonsering varje dag.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:
 
Lars Truedson
 
Ulrika Andersson
Saklig och trovärdig men partisk – synen på sponsrad journalistik
 
Maria Edström
Trovärdighet till salu? Etiska dilemman när reklam och journalistik blandas samman

Olle Lidbom 
Native advertising växer snabbt i Sverige
 
Katarina Andersson
Från mediegranskare till galjonsfigur för branded content
 
Peder Bonnier och Fredrik Strömberg
När allt förändras – annonsering efter den riktiga digitaliseringen
Eva-Maria Svensson
Yttrandefriheten mellan demokrati och marknad – etiska och juridiska utmaningar
 
Elisabeth Trotzig
Tillförlitlighet är dyrköpt valuta
 
Jonas Nordling
Gärna native, men först en rejäl märkning

  Pris: 99 kr kr KÖP BOK HÄMTA PDF

Seminarium 15 mars 2017 Mer info