Nyheter – allt mer en tolkningsfråga

mediestudiers innehållsanalys 2007-2018 – Raul Ferrer Conill, Karl-Arvid Färm, Anja Hirdman, Anna-Maria Jönsson, Torbjörn von Krogh, Johan Lindell, Lars Nord, Gunnar Nygren, Anna Roosvall, Göran Svensson, Ingela Wadbring, Andreas Widholm, Sara Ödmark, Michael Karlsson (red), Lars Truedson (red)

  • Journalistiken blir allt mer tolkande. 
  • Talespersoner och PR-personer har blivit tre gånger vanligare i medier sedan 2007. 
  • Publiken vill ha ännu mer lokala nyheter än vad som publiceras. 
  • Kvinnor syns något oftare, men fortfarande går det nästan två män på varje kvinna i medier. 

Medierna är utmanade ekonomiskt och kritiserade ideologiskt som nästan aldrig förr. Då gäller det att veta hur journalistiken utvecklas. Det görs i Mediestudiers innehållsanalys som vartannat år kodar ett urval av nyheter ur en rad aspekter. I denna bok presenterar några av landets ledande medieforskare resultat från arbetet hittills. 

Här finna alla kapitel som pdf:
Nyheter – allt mer en tolkningsfråga? Mediestudiers innehållsanalys 2007-2018 författare: Lars Truedson och Michael Karlsson

Allt mer tolkande journalistik. Subjektivitet, åsikter och känslor i nyhetsmedierna författare: Anna Rooswall och Andreas Widholm

Klyftor mellan utbud och efterfrågan? Trafiksiffror, interaktionsspiraler och den förändrade relationen mellan journalister och publik författare: Raul Ferrer Conill och Michael Karlsson

Den virala vinden. Om de nyheter som lajkas, delas och kommenteras författare: Ingela Wadbring och Sara Ödmark

Från brott till sociala frågor – förändring av nyhetsämnen författare: Michael Karlsson och Karl-Arvid Färm

Fler källor – men vissa grupper saknas nästan helt författare: Gunnar Nygren

Kön, källor och ämnen i nyhetsjournalistiken författare: Anja Hirdman

Mer stabilitet än förändring i de politiska nyheterna författare: Lars Nord

Public Service-nyheter – en särskild sorts journalistik? författare: Anna Maria Jönsson

Internationella nyheter i svenska medier författare: Johan Lindell

Medieägandet och den lokala journalistiken författare: Gunnar Nygren

Komikern som nyhetsförmedlare författare Sara Ödmark

Medier om medier – en ovanligt kvantitativ översikt av svenska mediers bevakning av sig själva författare: Torbjörn von Krogh och Göran Svensson

Så görs Mediestudiers innehållsanalys författare: Karl- Arvid Färm

Kodbok med definitioner

 

 

 

 

  Pris: 99 kr KÖP BOK HÄMTA PDF

Seminarium 13 juni 2019 Mer info