På mediernas planhalva

– om pengar, diktaturer och supportermakt – Erik Edoff, Johanna Frändén, Kutte Jönsson, Olof Lundh, Åke Stolt, Stefan Sjöström, Daniela Sundin, Simon Tengberg, Jesper Enbom(red), Jonathan Lundqvist(red)

Sportjournalistiken är en av få gemensamma lägereldar som finns kvar inom journalistiken. Till skillnad från många andra medieområden är den lönsam, lockar publik och bidrar till en nationell självbild. Samtidigt brottas sportjournalistiken med problematiska kopplingar till diktaturer och dess miljardärer. När idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet blivit i en miljardindustri, suddas också tidigare självklara gränser ut mellan redaktion och annonsörer. 

I den här boken granskar medieforskare och journalister sportjournalistikens professionalisering, framgångar och utmaningar. Hur hanteras uppdraget att trovärdigt och opartiskt granska sportvärldens aktörer? En kvantitativ innehållsanalys av mediernas bevakning av polisens arbete mot läktarvåldet, visar på ett tydligt ställningstagande för supporterföreningarnas kritik. 

Förhoppningen är att boken ska lägga grunden för en diskussion om sportjournalistikens villkor och fortsatt forskning inom området. 

Förord
Ulrika Beck-Friis, föreståndare, Institutet för mediestudier

Inledning och författarpresentation

Mångmiljardindustri som ritar om journalistikens spelplan
Jesper Enbom, lektor, Umeå universitet

Supande, professionalisering och nya grindvakter
Åke Stolt, journalist och författare

Diktaturerna utnyttjar fotbollens stjärnglans
Johanna Frändén, journalist

Från granskning till ofrihet
Olof Lundh, journalist,TV4

I läktarvåldet försvann opartiskheten
Erik Edoff, lektor, Umeå universitet

När fansen tar över bevakningen
Jesper Enbom, lektor, Umeå universitet & Stefan Sjöström, professor, Uppsala universitet

Otydlig gränsdragning hotar trovärdigheten
Daniela Sundin, masterstudent, Stockholms universitet & Simon Tengberg, masterstudent, Stockholms universitet

Lätt trampa fel när hjältarna koras
Kutte Jönsson, professor, Malmö universitet

  Pris: 99 kr kr KÖP BOK HÄMTA PDF

Seminarium 21 april 2022 Mer info