Räkna med nyheter

- Journalisters (ibland obesvarade)förkärlek för siffror och statistik – Marie Demker, Jan Strid, Jesper Strömbäck, Helena Bengtsson, Martin Wicklin, Torbjörn von Krogh (red)

Statistik och siffror signalerar objektivitet och trovärdighet, och orden ”ny undersökning” figurerar i mängder av nyheter varje dag. ” Så skriver en pr-byrå om vikten av att erbjuda ständigt nya hårda siffror för att få uppmärksamhet i medierna.
Men redaktionerna klarar inte alltid av att granska undersökningar;de missar ibland bortfallets betydelse och felmarginalens funktion.
Vad kan ihåliga undersökningar få för konsekvenser? Hur kan kunskaperna förbättras? Hur utvecklas sifferjournalistiken?
Svaren ges i denna bok av experterna Marie Demker och Jan Strid från Göteborgs universitet. Jesper Strömbäck, Mittuniversitetet, samt journalisterna Helena Bengtsson, SVT och Martin Wicklin, Medierna i P1.

  Pris: 99, 29 (E-bok) kr KÖP BOK HÄMTA PDF