Vad får vi inte veta?

Luckor i nyhetsmediernas rapportering – Lars Mogensen, Anna Danielsson Öberg, Katarina Andersson, Torbjörn von Krogh

Medieforskningen visar att nyhetsurvalet i medierna bland annat påverkas av närhet i tid, rum och social gemenskap. Nyheter ska gärna vara aktuella, påverka människor, innehålla dramatik och bryta mot det förväntade. De söks oftare i samhällspyramidens topp än i dess bas.
Vad är det då som sorteras bort? Är det viktig information som inte blir publicerad? Går det att opponera sig mot urvalet och skapa en diskussion om mediernas nyhetsvärdering?
Lars Mogensen, programledare i radioprogrammet Filosofiska rummet, resonerar kring nyhetsförmedling, kunskapshinder och samhällssegregation.
Anna Danielsson Öberg, med mångårig erfarenhet som arbetsmarknadsreporter, synar arbetsmarknadsrapporteringens nedmontering.
Katarina Andersson, reporter på radioprogrammet Medierna, skildrar bevakningen av elitidrott i förhålande till breddidrott med konkreta exempel från fotbollens värld.
Torbjörn von Krogh, medieforskare på Sim(o) och Mittuniversitetet, lyfter fram ett motmedel som används av forskare och biståndsorganisationer: en lista över glömda eller minimalt bevakade nyheter.

Rättelse: Johan Mast är generalsekreterare för Läkare utan gränser, inte ordförande som det står i boken. Vi beklagar den felaktiga uppgiften.

  Pris: 99, 29 (E-bok) kr KÖP BOK HÄMTA PDF