Valrörelsen i medierna

kampen om dagordningen – Freja Blomdahl, Jakob Bäck, Tommy Bruhn, Peter M Dahlgren, Henrik Ekengren Oscarsson, Henrik Ekman, Bengt Johansson, Johan Martinsson, Lars Nord, Margit Silberstein, Anders Sigrell, Martin Sundby, Ulrika Beck-Friis (red), Jonathan Lundqvist (red)

I skuggan av kriget i Ukraina bevakar medierna även den svenska valrörelsen 2022. Ett val som avslutar en turbulent mandatperiod med regeringskriser, stenhårda budgetförhandlingar, statsministerbyte, en global pandemi, ökande samhällsklyftor och rekordmånga dödsskjutningar. 

Rapporten Valrörelsen i medierna presenterar bland annat resultat från Medievalsundersökningarna vid Göteborgs universitet. De visar att färre antal frågor får stort medieutrymme och att skillnaderna mellan redaktionernas fokus ökat under de senaste valrörelserna. Rapporten presenterar också en innehållsanalys som visar att nyhetssajterna domineras av brott, olyckor och sport. Samtidigt visar en annan undersökning att det för många, framför allt unga, är lika självklart att ta del av information på nätet som genom traditionella medier.

Institutet för mediestudier vill med Valrörelsen i medierna öka kunskapen om de faktorer som påverkar nyhetsrapporteringen under valrörelsen och vilken inverkan det har på den information som väljarna får.

Inledning
Ulrika Beck-Friis, Föreståndare, Institutet för Mediestudier

Mediedebatt om färre frågor – Dagordningen i svenska nyhetsmedier under valrörelserna 1979–2018
Bengt Johansson, Professor i journalistik och masskommunikation vid JMG, Göteborgs universitet.

Väljarna kan överraska valåret 2022
Johan Martinsson, Fil dr docent och lektor i statsvetenskap & Henrik Oscarsson, Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Tuff konkurrens för miljön i nyhetsbevakningen
Henrik Ekman, Biolog, miljö­ och vetenskapsjournalist samt för­fattare.

Nätet vinner mark som politisk arena
Freja Blomdahl, Analytiker på Internetstiftelsen & Jakob Bäck, Kommunikatör på Internetstiftelsen.

Nyhetssajter prioriterar brott, olyckor och sport
Peter M Dahlgren, Fil dr i medie-­ och kommunikationsvetenskap

Ledare taktar nyhetsflödet – Opinion och nyheter i fyra svenska valrörelser
Lars Nord, Professor i politisk kommunikation och journalistik, Mittuniversitetet i Sundsvall.

Det politiska talet en underskattad kraft
Tommy Bruhn, Lektor i retorik vid Köpenhamns universitet; Anders Sigrell, Professor i retorik vid Lunds universitet & Martin Sundby, Doktorand i retorik vid Lunds universitet.

Ödmjukhet en politisk bristvara
Margit Silberstein, Frilansjournalist, tidigare politisk reporter på SVT.

 

Här finns ett inslag från TV4 Nyhetsmorgon där professor Bengt Johansson vid JMG/Göteborgs universitet och skribent till ett kapitel i boken och tillika styrelseledamot Institutet för mediestudier, berättar om innehållet i sitt kapitel.

Här finns ett inslag från Kulturnytt i P1 där Institutet för mediestudiers föreståndare Ulrika Beck Friis berättar om rapporten.

  Pris: 99 kr KÖP BOK HÄMTA PDF