Vitt eller brett

vilka får ta plats i medier och på redaktioner? – Peter M. Dahlgren, Rouzbeh Djalaie, Roshanak Fatahian, Paul Frigyes, Karl-Arvid Färm, Heike Graf, Kerstin Gustafsson Figueroa, Tobias Hübinette, Jan Inge Jönhill, Malcom Kyeyune, Nicole Kavander, Sakine Madon, Arash Mokhtari, Sayaka Osanami Törngren, Hynek Pallas, Sofia Ulver, Lars Truedson (red), Jonathan Lundqvist (red)

Få ämnen har diskuterats med samma intensitet – för att inte säga konfliktnivå – som det om hur det nya, heterogena Sverige representeras i medierna. Åsikterna kring hur det ser ut idag, hur det borde se ut i framtiden liksom hur vi bäst tar oss dit, är många och diskussionen blir gärna fylld med känslor. Och det kanske inte är så konstigt: ämnet berör djupt personliga frågor kring representation, identitet och rättvisa. Det får människor att agera med kraftiga moraliska imperativ – på båda sidor av debatten. 

Samtidigt finns en slående brist på medieforskning på området och den forskning som finns hämtar ofta teorier från andra skolbildningar. Institutet för mediestudier bad ett antal forskare att titta närmare på medierepresentation i etern och i tidningar. Vad är relevant att mäta? Finns experimentella och innovativa metoder som är värda att testa? För att fånga det samhälleliga sammanhanget bad vi också en rad skribenter, med olika utgångspunkter i diskussionen om etnisk mångfald i medier, att bidra till denna antologi. 

I boken har Institutet för mediestudier samlat en blandning av empiriska undersökningar, journalistiska sammanställningar, forskningsöversikter samt några mer personligt hållna essäer och analyser. Bland skribenterna finns representanter för en rad olika hållningar i den, bitvis ganska infekterade, debatt som troligtvis är en av flera orsaker till att så lite aktuell medieforskning tar sig an ämnet.

Vi har försökt närma oss detta med respekt och öppenhet, men också med inställningen att det behövs mätas vissa saker för att föra diskussionen i frågan vidare.

 

Vi måste satsa för att nå icke-lyssnarna
Rouzbeh Djalaie, journalist på SR, grundare av Södra sidan

Vi behöver tre förändringar i språket
Roshanak Fatahian & Nicole Kavander, grundare av All of Us

Mäta mångfald i medierna
Paul Frigyes, journalist

Översikt av svensk medieforskning om invandring och etnisk mångfald
Heike Graf, professor, Södertörns högskola

Nyheter från en ”no go-zon”
Kerstin Gustafsson Figueroa, chefredaktör, Nyhetsbyrån Järva

Medier behöver mångfald men fokus på yta leder fel
Sakine Madon, politisk chefredaktör, Upsala nya tidning

Vem syns i etern i färgblinda Sverige?
Sayaka Osanami Törngren, docent, Malmö universitet; Sofia Ulver, docent, Lunds universitet & Karl-Arvid Färm, forskningsassistent

 

Förord: Vitt eller brett – vilka får ta plats i medier och på redaktioner?
Lars Truedson, föreståndare, Institutet för mediestudier (red.)
Jonathan Lundqvist, programredaktör, Institutet för mediestudier (red.)

  KÖP BOK HÄMTA PDF