Styrelser för föreningen och stiftelsen

Styrelse föreningen Institutet för mediestudier

Ordförande: Karin Hübinette
Frilansproducent och kommunikationskonsult

Ledamot och vice ordf: Olle Lidbom
Kommunikationschef på Norstedts Förlagsgrupp

Ledamot: Andreas Widholm
Medieforskare, JMK, Stockholms Universitet

Ledamot: Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Ledamot: Ola Sigvardsson
Konsult, fd PO/MO

Ledamot: Bengt Johansson
Professor JMG Göteborgs universitet

Ledamot: Pia Skagermark
Utrikeschef Dagens Nyheter

Ledamot: Jens Lundberg
Pressekreterare LO

Ledamot: Carl Norell
Presschef Stora Enso

Föreningens valberedning:
Helena Stålnert, kommunikationskonsult (sammankallande)
Jonas Olsson, Nordicom, Göteborgs universitet
Patrik Hadenius, Norstedts
Styrelse Stiftelsen för Mediestudier
Ordförande:
Therese Svanström, ordförande TCO
Ledamöter:
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör Investor
Adjungerade:
Jens Lundberg, pressekreterare LO
Carl Norell, presschef Stora Enso
Revisorer för förening och stiftelse:
Fredrik Lundberg, auktoriserad revisor
Suppleant: Benny Svensson, revisor