Styrelser för föreningen och stiftelsen

Styrelse föreningen Institutet för mediestudier

Ordförande: Helena Stålnert
Kommunikationskonsult

Ledamot och vice ordf: Birgitta Stål
Kommunikationskonsult på Kreab

Ledamot: Andreas Widholm
Medieforskare, JMK, Stockholms Universitet

Ledamot: Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Ledamot: Olle Lidbom
Kommunikationschef Norstedts

Ledamot: Bengt Johansson
Professor JMG Göteborgs universitet

Ledamot: Pia Skagermark
Samhällschef Dagens Nyheter

Ledamot: Malin Fagerberg Wikström
Pressekreterare LO

Ledamot: Mårten Wikforss
Kommunikationskonsult

Suppleant för Mårten Wikforss: Stefan Stern
Kommunikationskonsult

Föreningens valberedning:
Torbjörn von Krogh, medieforskare (sammankallande)

Patrik Hadenius, Utgivarna
Ingela Wadbring, Göteborgs universitet
Styrelse Stiftelsen för Mediestudier
Ordförande:
Vakant. Stiftelsen söker ersättare till Eva Nordmark
Ledamöter:
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet
Stefan Stern, kommunikationskonsult, fd Investor
Malin Fagerberg Wikström, pressekreterare LO
Mårten Wikforss, kommunikationskonsult, fd kommunikationsdirektör Volvo
Anna Troberg, ordförande fackförbundet DIK
Revisorer för förening och stiftelse:
Fredrik Lundberg, auktoriserad revisor
Suppleant: Benny Svensson, revisor